Seminar 6 – resurse single-page application

Pentru proiect abordam o arhitectură de tipul Single-page Application (SPA) [1] [2]

Acest tip de arhitectură presupune separarea aplicației în două componente cu responsabilități disticte (client / server). Nevoia de a decupla aceste două componente a apărut datorită

  • creșterii complexității aplicațiilor
  • varietatea dispozitivelor disponibile (desktop, mobile, IoT)
  • dezvoltarea de soluții care să permita interconectarea mai multor siteme software

Clientul asigură, de cele mai multe ori, interfața cu utilizatorul. Este o pagină web care este încărcată inițial de browser. Cererile ulterioare sunt făcute asincron, astfel diverse secțiuni sunt actualizate independent de restul paginii.

Serverul asigură preluarea și procesarea datelor, implementează logica de business și se ocupă de persistența datelor folosind diverse mecanisme de stocare (baze de date relaționale, non-relationale, fișiere, în memorie, pe disk, etc).

Abordările pentru a dezvolta o arhitectura de tip SPA variază în funcție de tehnologiile folosite, de preferința dezvoltatorului, de tipul proiectului. În cadrul seminarului vom dezvolta o aplicație folosind pe parte de server NodeJS cu framework-ul Express și Sequelize pentru interactiunea cu baza de date. Pe parte de client vom folosi AngularJs, HTML și CSS.

Referințe

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Single-page_application

[2] http://singlepageappbook.com/index.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *